BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN ĐĂNG KÝ BHXH PHÍ DỊCH VỤ
(VNĐ)
1 – 2 lao động 1.200.000đ
3 – 5 lao động 1.500.000đ
6 – 10 lao động 2.000.000đ
11 – 20 lao động 2.500.000đ
Trên 20 lao động Liên hệ

 

  • Trong tháng nếu có báo tăng thì phí 1 lần báo tăng cho 1 – 3 ld là: 500.000/lần
  • Trong tháng nếu có báo giảm thì phí 1 lần báo giảm cho 1 – 3 ld là: 700.000/lần vì có chốt sổ bảo hiểm cho người lao động