Tìm hiểu dịch vụ tư vấn kế toán thuế, tư vấn thuế

Học Làm Giàu

Dịch vụ tư vấn tài chính đảm bảo mang tới cho doanh nghiệp khách hàng một giải pháp tổng thể về kế toán thuế. Theo đặc thù hoạt động kinh doanh của từng khách hàng, chúng tôi tư vấn kế hoạch thuế, phương án tổ chức công tác kế toán thuế, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế (hoặc trực tiếp thực hiện từ việc kê khai thuế đến quyết toán thuế). Xử lý triệt để mọi vấn đề và khai thác tối đa các điểm có lợi của chính sách thuế hiện hành với hoạt động của doanh nghiệp, thông qua đó tối ưu thuế phải nộp. Cụ thể như mô tả trong mô hình dưới đây:

Dịch vụ tư vấn kế toán thuế, tư vấn thuế: trình tự thực hiện như sau

1. Tiếp nhận yêu cầu tư vấn kế toán thuế của khách hàng, phân tích và đánh giá mức trọng yếu, đặc thù hoạt động, các thuận lợi và khó khăn.

2. Đề xuất phương án tư vấn và tổ chức công tác kế toán thuế cũng như xử lý các vấn đề tồn đọng hoặc vướng mắc (nếu có) trong thời gian 3 năm trở lại.

3. Lập kế hoạch triển khai dịch vụ tư vấn kế toán thuế và họp thống nhất với khách hàng

4. Thiết lập hợp đồng tư vấn và quy định cụ thể quyền lợi cũng như kết quả dự kiến trong công việc kế toán thuế của khách hàng sau khi tư vấn.

5. Cử nhân sự, chuyên gia tư vấn kế toán thuế thực hiện công việc theo kế hoạch

6. Khuyến cáo chính sách, khuyến cáo các sai lầm và biện pháp khắc phục cho khách hàng

7. Cung cấp biểu mẫu ứng dụng phục vụ cho việc kê khai thuế, hạch toán kế toán thuế, lập báo cáo quyết toán thuế và giải trình kế toán thuế

8. Nghiệm thu dịch vụ vụ kế toán thuế và cam kết giải trình kết quả khi có thanh tra thuế

9. Hỗ trợ cập nhật chính sách, giải đáp vướng mắc trong quá trình hoạt động (12 tháng tiếp theo)

10. Giải đáp trực tiếp qua điện thoại, email các vướng mắc hoặc tình huống cần xử lý theo đặc thù.

Không có phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Học Làm Giàu
Một số thông tin về kế toán vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu (VCSH) là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư góp vốn và DN không phải cam kết thanh toán, do vậy Vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Hãy cùng Kế toán thuế trọn gói tìm hiểu tổng quan …

Học Làm Giàu
Tìm hiểu các công việc của dịch vụ kế toán

Các công việc Dịch vụ kế toán Báo cáo thuế và sổ sách kế toán Hướng dẫn chung về chế độ kế toán – thuế. Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý. Ghi nhận doanh thu và chi phí và các chứng từ hóa đơn liên quan. …

Học Làm Giàu
Một số thông tin về chế độ kế toán doanh nghiệp

Quyết định 48/QĐ-BTC ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp“nhỏ và vừa” áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công …