Tìm hiểu các công việc của dịch vụ kế toán

Học Làm Giàu

Các công việc Dịch vụ kế toán

Báo cáo thuế và sổ sách kế toán

Hướng dẫn chung về chế độ kế toán – thuế.
Báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
Ghi nhận doanh thu và chi phí và các chứng từ hóa đơn liên quan.
Báo cáo thuế thu nhập cá nhân.
Thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác tuân thủ theo luật định.
Báo cáo lãi lỗ, hàng tồn kho.
Làm việc với cơ quan thuế liên quan đến công việc của thuế và kế toán.
Tư vấn tuân thủ luật định, am hiểu quy định để có mang lại lợi ích lớn nhất về thuế.
Dịch vụ quyết toán thuế

Tư vấn thủ tục và các hồ sơ cần thiết cho việc quyết toán thuế.
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ phát sinh và các báo cáo đã kê khai nộp cơ quan thuế.
Đưa ra các tư vấn quan trọng ảnh hưởng đến: các rủi ro thuế do sai sót, số thuế phải nộp thực tế có thể phải nộp, các biện pháp cần thực hiện để mang lại lợi ích cao nhất về thuế theo luật định.
Làm việc và giải trình số liệu quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Tư vấn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
Kiểm tra chứng từ và lập hồ sơ hoàn thuế theo luật định.
Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên đảm bảo việc hoàn thuế diễn ra đúng thời gian và số thuế giá trị gia tăng cần hoàn.
Dịch vụ khác

Dịch vụ thiết lập bộ máy kế toán, hạch toán ban đầu và phần mềm kế toán sử dụng.
Soát xét hồ sơ kế toán, kiểm tra xác định rủi ro về thuế – kế toán.
Đáp ứng các yêu cầu, tư vấn về thuế – kế toán trong các trường hợp cụ thể.

Không có phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Học Làm Giàu
Một số thông tin về kế toán vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu (VCSH) là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư góp vốn và DN không phải cam kết thanh toán, do vậy Vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ. Hãy cùng Kế toán thuế trọn gói tìm hiểu tổng quan …

Học Làm Giàu
Tìm hiểu dịch vụ tư vấn kế toán thuế, tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn tài chính đảm bảo mang tới cho doanh nghiệp khách hàng một giải pháp tổng thể về kế toán thuế. Theo đặc thù hoạt động kinh doanh của từng khách hàng, chúng tôi tư vấn kế hoạch thuế, phương án tổ chức công tác kế toán …

Học Làm Giàu
Một số thông tin về chế độ kế toán doanh nghiệp

Quyết định 48/QĐ-BTC ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp“nhỏ và vừa” áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công …